Firma Profili
FİRMA PROFİLİ
ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI

                                                                                                                          ÇEVRE ve İSG POLİTİKAMIZ

 

"Önce İnsan" anlayışı ile mevcut ve olabilecek iş güvenliği risklerini depğerlendirerek ve gereki iş güvenliği tedbirlerini alarak faaliyetlerin  sürdürmekte olan firmamızda, bu anlayışa paralel    olarak gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir çevre bırakmak dünya insanlarının ve bizlerin en önemli görevidir.

Bunu başarma yolunda kuruluş olarak, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekli tedbirleri almak ve doğal hayatı koruyacak uygun teknolojileri takip ederek, işçi sağlığı/iş güvenliği ve çevre konusunda sürekli iyileştirmeler yapmak temel ilkemizdir.

Bu kapsamda;

  • Yürülükteki işçi sağlığı/ iş güvenliği ve çevre mevzuatının takibi ve uygulanması
  • Doğal kaynakların korunması; hammadde ve enerji kaynaklarının ürün kalitesini etkilemeyecek şekilde tasarruflu kullanılması, geri dönüşüm ve yeniden kullanma
  • Çevre konusunda uygulamaların kamuoyunun incelenmesine açık tutulması
  • Çalışanlarımızın işçi sağlığı / iş güvenliği ve çevre konularında sürekli eğitimleri ve bu konularda duyarlılık kazandırılması firmamızın ana politikasıdır.